Projekty montażowe. Jak zaplanować montaż deskowania?

Deskowania pojawiają się w różnych sektorach – od budownictwa mieszkaniowego, przez wznoszenie wieżowców, aż po budowę obiektów energetycznych czy nawet mostów. Są one wykorzystywane również do wszelkiego rodzaju prac remontowych wymagających postawienia zupełnie nowych szalunków. Jak zaplanować montaż takiego deskowania i na co zwrócić uwagę przed jego rozpoczęciem? Dowiedz się więcej na ten temat.

Czym jest deskowanie?

Deskowanie jest pierwszym etapem wykonywania prac związanych z wylewaniem żelbetonowych stropów, fundamentów, filarów i ścian. Odpowiednie szalunki są niezbędnym warunkiem do zachowania właściwych parametrów tworzonej wylewki. Z tego powodu właściwe zaplanowanie deskowania ma tak duże znaczenie.

Metody deskowania

Przed rozpoczęciem deskowania należy wybrać odpowiednią metodę. Obecnie stawia się na prostotę i krótki czas wykonania prac, dlatego coraz rzadziej korzysta się z klasycznych szalunków drewnianych. Zamiast nich wykorzystuje się deskowanie uniwersalne, inwentaryzowane i przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Klasyczne deskowania są wykorzystywane jedynie w przypadku skomplikowanych budynków, w przypadku których nie ma możliwości skorzystania z uniwersalnych produktów.

Co należy przygotować przed rozpoczęciem deskowania?

Od sposobu montażu deskowania zależy efekt kolejnych prac i zgodność wznoszonego budynku z projektem. Z tego powodu proces ten musi być przeprowadzany z zachowaniem odpowiednich zasad.

Przed montażem deskowania należy pamiętać o:

  • wyborze odpowiedniej metody,
  • odpowiednim przeszkoleniu montażystów,
  • zabezpieczeniu placu budowy,
  • sprawdzeniu stanu zakupionych deskowań,
  • dopasowaniu prowadzonych prac do warunków atmosferycznych.

„Ogromne znaczenie ma również jakość samego deskowania. Są to produkty do wielokrotnego użytku, dlatego przed każdym montażem należy sprawdzić ich stan. Nasza firma dba o to, by tworzone deskowania były w pełni stabilne i pozwalały na tworzenie takich konstrukcji jak budynki mieszkalne, mosty czy elektrownie”. – mówi specjalista z firmy Doka.

Instrukcja montażu deskowania

Każdy producent deskowań dołącza do swoich wyrobów szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu łączenia poszczególnych elementów, ich nakładania, usztywniania, dopasowywania długości, tworzenia narożników czy wykonywania systemu drabinek. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z takimi opisami. Pozwala to uniknąć problemów w procesie montażowym oraz sprawnie i bezpiecznie wykonać ten ważny element konstrukcji – tak, by stał się solidnym fundamentem dla dalszych prac.

Leave a Comment